Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

NAAR MEER MENSELIJKHEID

Recente posts

BART SOMERS' SATANISCHE STERRETJE

 “Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut“ gaat het spreekwoord, het is op niemand in Mechelen meer van toepassing dan op Bart Somers. De nieuwe Verdeel en Heers-strategie voor De Vesten als onderdeel van zijn Enkelrichting-denken , maakt er een belangrijk deel van uit. Een ander deel ervan is uiteraard de eindeloze Stadspropaganda die moet tonen hoe fantastisch goed hij bezig is, want “Een draagvlak, dat creëer je” , weet ook de Kristof Calvo-collega Petra De Sutter op VTM te melden. Waar is de tijd dat politici volks-vertegenwoordigers waren? Aan die tsunami van Stadspropaganda wordt nu in het kader van Construct Europe 2024 een tweede vloedgolf  aan  Europese propaganda gekoppeld. Wat is de geschiedenis van Europa in het kort? Onder het bewind van Constantijn werd in de 4 de eeuw het Katholicisme tot staatsgodsdienst verheven, later werd door de katholieke terreur van Theodosius de kerstening intens doorgedreven. Het katholieke Romeins Rijk splitste in twee, e

DE MECHELSE REGENBOOGKATHOLIEKEN

Waar 100 jaar geleden het Vaticaan zo goed als rechtstreeks vertegenwoordigd was in het Belgische parlement door het Katholiek Blok , werd die partij in 1945 omgevormd tot C.V.P. Die moest een nieuwe Christendemocratie belichamen. Vandaag bestaat die alleen nog aan Vlaamse kant als CD&V die slechts een klein deel van de kiezers vertegenwoordigt, in tegenstelling tot de grote stemresultaten van vroeger. Inderdaad, voor zo ver er in België ernstige cijfers bestaan over de religieuze overtuiging van de burgers, zou 52% zich in het Vlaams Gewest als Rooms-katholiek identificeren, maar  stemt   slechts 12% CD&V. Laten we PVDA buiten beschouwing, dan betekent zulks dat  gemiddeld   de helft van de kiezers (en van de mandatarissen) van de andere partijen uit niet-CD&V-katholieken bestaat (40% van 80% is 50%). Deze niet-CD&V-katholieken kunnen onderverdeeld worden in “rechts”, in hoofdzaak bij Vlaams Belang, en “links”, voornamelijk aanwezig bij Groen! (maar niet alleen daar,

DE EENHEID VAN KERK EN STAD

Indien u graag wil dat de overheid uw renovatie- of isolatiekosten betaalt, kan u best uw dossier insturen onder de naam van “Pastoor Janssens”. Zo gaat het immers te Muizen, waar een kerkgebouw van enkele tientallen jaren oud 360.000 Euro krijgt van de Stad Mechelen mogelijk bovenop de 100.000 Euro die ze krijgt van de Vlaamse regering, alles voor een nieuw dak en voor isolatie. Het gebouw zelf blijft uiteraard eigendom van de Kerkfabriek. De overheidssteun voor de Sint-Lambertuskerk in Muizen is echter slechts een peulschil van wat Mechelen als stad betaalt aan de Mechelse kerkgebouwen. Als tegendienst dienen die gebouwen wel beschikbaar te zijn voor evenementen die met de katholieke geloofsbelijdenis niets te maken hebben, niet in het minst moeten ze een onderdeel worden van de Mechelse citymarketing en moeten ze bruikbaar zijn als toeristische attractie. Zoals blijkt uit de websites en commentaren van de Kerk, gaat men daar vandaag met graagte op in, het misbruik vergroot immers de

DE-CONSTRUCT EUROPE

  “When those who are malevolent carry the weapons of destruction, and, moreover, possess power and authority, nobody cares for the destitute and miserable common folk, even if they have done nothing wrong to deserve the way they are treated. Isn’t it extremely foolish for these poor folks to try to reason with them?”  (Zhang Daye, circa 1890, “The World of a Tiny Insect”, vert. door Xiaofei Tian 2013) Nu voor België en Mechelen het Europees voorzitterschap van 2024 nadert, is het nuttig opnieuw in herinnering te brengen dat Europa in de 4de eeuw begint bij Constantijn (en Mechelen bij de Nerviërs, iets voor onze jaartelling) en dat het huidige Europa wezenlijk een totalitaire reconstructie is van het Heilige Roomse Rijk.  In de eerste plaats is er het constructivisme als basis van het Europese beleid . Die denkwijze gaat ervan uit dat alles willekeurig geconstrueerd kan worden of geconstrueerd is, of ziet het natuurlijke zelfs als een te onderwerpen vijand, en aldus is die filosofie

FEED THE BIRDS

De basisstelling van deze Blog dat we vandaag in een Totalitair Europa leven, meer specifiek in wat men een Totalitaire Reconstructie van het Heilige Roomse Rijk zou kunnen noemen, wordt dagelijks geïllustreerd door het “Projet Républicain” van Emmanuel Macron, en door het “New Bauhaus Project” van Ursula von der Leyen. Frankrijk, Europa, Mechelen, het gaat telkens om dezelfde nieuwe politieke werkelijkheid, om  de blinde begeestering van een  Nieuwe Orde en om de onwrikbare overtuiging dat die top-down moet doorgevoerd worden met urgenties als excuus. Belangrijke opmerking hierbij is dat de bewijslast van het tegendeel van deze stelling ligt bij wie (nog) gelooft dat we in een democratie leven. Sommige waarnemers spreken ondertussen over een totalitaire mutatie van het kapitalisme .  Bij dit alles gaat het om een samenlevingsproject dat de Europese overheden willen opdringen aan de burgers, maar willen we dit project wel? Willen we echt meegaan in de realisering van een totale vervre

STRAAT vs. PARLEMENT

Op de ochtend van 17 augustus 1971 worden in Palo Alto met veel machtsvertoon negen jongeren gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis van de universiteit van Stanford. Die is nep, uiteraard, universiteiten beschikken doorgaans niet over gevangenissen, het gaat om een experiment, misschien het beruchtste ooit uitgevoerd. 24 willekeurige gekozen gezonde studenten werden in twee groepen ondergebracht, 12 gevangenen, 12 bewakers, de onderzoekers waren nieuwsgierig naar hoe zij hun rol zouden invullen. Het experiment, dat bedoeld was om twee weken te duren, moest na zes dagen al stopgezet worden wegens extreem misbruik en geweld. Het Stanford-Experiment is nu bekend als het voorbeeld van onverantwoord experimenteren. Desondanks schetst het Stanford Experiment heel goed de politieke toestand van het huidige Europa, waarbij willekeurig en absurd gekozen burgers (“de politici”) de gevangenisbewaker spelen van de rest van de bevolking. De Coronacrisis was dan ook in de eerste plaats